Over JHV Themis

In 2009 heeft de Universiteit Leiden geïnitieerd dat er bij iedere Leidse faculteit een Honours College moest komen. Elke faculteit startte in 2009-2010 met één of meer Honours Colleges. In het 2e semester van 2009-2010 is de Faculteit der Rechtsgeleerheid gestart met Honours College Law. Het betreft een extracurriculair programma voor excellente rechten- en criminologiestudenten die naast hun reguliere vakken meer uit hun studie willen halen. Er ontstond een behoefte aan een studievereniging om de enthousiaste Honours College Law studenten dichterbij elkaar te brengen en samen juridisch gerelateerde activiteiten te ondernemen. In het tweede semester van het collegejaar 2015-2016 is daarom de Juridische Honours Vereniging Themis opgericht.

De vereniging ontleent haar naam aan de Griekse mythologie. Zij staat voor de godin van het recht, orde en de wet. Themis wordt gepersonifieerd door de blinddoek voor haar ogen, en in haar handen een weegschaal en een zwaard. Deze staan achtereenvolgens symbool voor onpartijdigheid, zorgvuldigheid en besluitvaardigheid. Dit zijn waarden die elke rechtenstudent betaamt en de vereniging graag aan haar leden doorgeeft.

 

 

 

 

 

Bestuur 2020-2021

Tamara Boshuis
Voorzitter

Rebecca Sarkis
Secretaris

Hein van Lieshout
Penningmeester

Marc Boere
Bestuurslid externe betrekkingen

Francine Fetter
Bestuurslid interne betrekkingen

Bestuur 2019-2020

Miquel Kemmel
Voorzitter

Vera de Zwaan
Secretaris

Fiona Stewart
Penningmeester

Laura Zanting
Bestuurslid externe betrekkingen

Jitske Hoekstra
Bestuurslid interne betrekkingen

Bestuur 2018-2019

Arisa Namba
Voorzitter

Ties Hogenboom
Secretaris

Mark Morren
Penningmeester

Vera de Boer
Bestuurslid externe betrekkingen

Sophie Aubrun
Bestuurslid interne betrekkingen

 

Bestuur 2017-2018

Maxime Lasschuit
Voorzitter

Valentijn van der Stap
Secretaris

Pieter van der Meij    (†1995-2018)
Penningmeester

Leonoor van Pelt
Bestuurslid externe betrekkingen

Kirsten van Leusden
Bestuurslid interne betrekkingen

 

bestuur bewerkt 1

Bestuur 2016-2017 

Adriaan Milders
Voorzitter

Max Pijlman
Secretaris

Thomas Franx
Penningmeester

Nikita Nowotny
Bestuurslid externe betrekkingen

Nienke Peters
Bestuurslid interne betrekkingen

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en staat daarbij in contact met de leden, externe partijen en de Universiteit Leiden. De bestuursleden hebben het doel de Leidse Honours College Law student actief bij de vereniging te betrekken en deze veel interessante activiteiten te kunnen bieden. Bij suggesties, vragen en / of opmerkingen kunt u mailen naar jhvthemis@law.leidenuniv.nl. U kunt ook via onze website contact opnemen via de knop op deze pagina. Wij streven ernaar uw mail op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.