Honours College Law

Honours College Law (HC Law) is één van de facultaire extracurriculaire trajecten van minimaal 30 EC en wordt verzorgd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. HC Law is toegankelijk voor toegelaten studenten van de juridische opleidingen en van de opleiding criminologie. Diverse HC Law vakken hebben een interdisciplinair karakter en treden regelmatig buiten het juridische en criminologische vakgebied. Je leert op die manier over bestaande grenzen van de studie en het werkveld heen te kijken.

JHV Themis is bedoeld om studenten van het Honours College Law dichterbij elkaar te brengen en samen juridisch gerelateerde activiteiten te ondernemen. Klik hier voor meer informatie.