Het 8e en huidige bestuur is als volgt geconstitueerd:

Voorzitter Kim de Bruin
Secretaris Walter de Groot
Penningmeester Erdem Gören
Bestuurslid Intern, vicevoorzitter Melissa Kensen
Bestuurslid Extern Dalia van de Geijn
Bestuurslid Promotie Thijmen van Bendegem

Mijn naam is Kim de Bruijn. Dit jaar ben ik de voorzitter van Themis en zal ik dus het gezicht en aanspreekpunt zijn van de vereniging voor de universiteit, andere (studie)verenigingen en veelal ook de leden. Verder zal ik het overzicht houden dit jaar en de bestuursvergaderingen begeleiden. Afgelopen studiejaar heb ik de bachelor Criminologie afgerond, waardoor ik dit jaar veel tijd en energie kan en wil steken in de vereniging. Op persoonlijk vlak ben ik dol op uitgebreid koken of juist lekker uit eten gaan en ik lees graag in mijn vrije tijd. Ik kijk met enthousiasme uit naar een jaar vol leuke en ook leerzame activiteiten. 

Aan ieder die mijn naam vooralsnog niet onderaan de maandelijkse nieuwsbrief heeft kunnen opmerken: ik ben Walter de Groot en als verdwaalde student Bestuurskunde die het blijkbaar tot het derde jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid heeft weten te schoppen, heb ik het huidige facultaire jaar het genoegen de functie van secretaris te mogen bekleden.

Met mijn vergaande voorliefde en diepgewortelde passie voor schrijven ben ik mijns inziens helemaal op mijn plek; de hoop is dan ook dat ik mijn enthousiasme via de nieuwsbrieven op jullie als leden kan projecteren. Naast de vervaardiging van de nieuwsbrieven beheer ik in grote lijnen de gezamenlijke mailbox van het bestuur én draag ik er zorg voor dat de wekelijkse vergaderingen zorgvuldig en (voor degenen die mij al een tijdje kennen) uiterst georganiseerd worden genotuleerd; niet voor niets ben ik een perfectionist. In ieder geval, ik zie uit naar al hetgeen op mijn pad komt gedurende het lopende verenigingsjaar!

Mijn naam is Erdem Goren, het komend jaar ben ik vereerd de functie van penningmeester te mogen vervullen binnen de Juridische Honours Vereniging Themis. Ik zal mij bezighouden met de financiën van de vereniging, daarbij hoort onder andere het bijhouden van de boekhouding en het opstellen van een begroting, 

 

Mijn functie als penningmeester zal ik het komend jaar combineren met de studie Rechtsgeleerdheid. Verder heb ik het afgelopen jaar de bachelor Notarieel Recht afgerond. In mijn vrije tijd doe ik graag aan krachtsport, basketbal, lezen en tuinieren. Ik hoop er een geweldig jaar van te maken!

Ik ben Melissa Kensen en komend jaar zal ik de functie van Bestuurslid Interne Betrekkingen vervullen. Ik organiseer de sociale activiteiten van de vereniging en onderhoud het contact met het alumni-netwerk. Als voorzitter van de Reiscommissie zal ik samen met deze commissie een kleine en grote reis organiseren.

 

Daarnaast zit in het derde jaar van de Bachelor Rechtsgeleerdheid. Mijn interesse ligt in het bestuursrecht en ik kijk er daarom naar uit de bachelor af te ronden en mij verder te specialiseren. In mijn vrije tijd houd ik van lezen, koken, reizen en borrelen. Ik hoop dit jaar leuke Themis activiteiten te organiseren en ik kijk er naar uit om met de leden op reis te gaan!

Mijn naam is Dalia van de Geijn en dit jaar ben ik het bestuurslid externe betrekkingen van Themis. Ik ben verantwoordelijk voor de sponsoring en acquisitie van de vereniging en ik onderhoud het contact met advocatenkantoren. Daarnaast zal ik dit jaar samen met de carrièrecommissie verschillende formele activiteiten organiseren. 

Momenteel zit ik in het derde jaar van de bachelor International Business Law. In mijn vrije tijd sta ik graag op de tennisbaan. Verder hou ik van lezen en lekker eten of borrelen met vriendinnen. Ik kijk ernaar uit om alle leden te zien bij kantoorbezoeken en andere formele activiteiten!

Als bestuurslid promotie ben ik de lopende agenda van de vereniging. Als er een activiteit aan zit te komen dan zal je dat uiteraard van mij horen. Daarnaast omvat mijn functie ook tal van taken achter de schermen.  Ik draag de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van onze website, het delen van boeiende berichten op onze Instagram-pagina en het ondersteunen van de Mediacommissie. Dit jaar zal ik dan ook zorgdragen voor de uitgave van ons verenigingsblad, Thema!

 

Ik zit momenteel in mijn tweede jaar van Rechtsgeleerdheid. Buiten mijn studie geniet ik van zeilen, lezen, het verkennen van de natuur tijdens boswandelingen en laten we de gezelligheid van een borrel uiteraard ook niet vergeten!